NYHET Minskad alzheimerrisk för kulturaktiva

Kulturella aktiviteter kan minska risken att drabbas av demens senare i livet. Det visar en studie från forskare vid Göteborgs universitet, publicerad i tidskriften Neurology.

I studien tillfrågades deltagarna om hur aktiva de var inom olika hjärnstimulerande aktiviteter som att läsa, skriva, lösa korsord, sjunga i kör eller spela instrument, gå på konsert/teater, sy och sticka, sköta trädgården, idka föreningsliv eller delta i religiösa aktiviteter. De grupperades också efter fysisk aktivitet.

Resultaten visar att både hjärnstimulerande aktiviteter och att vara fysiskt aktiv spelar en viktig roll i förebyggandet av demens. De i gruppen med flest hjärnstimulerande aktiviteter hade 34 procent lägre risk att utveckla demens och 46 procent lägre risk att utveckla Alzheimers sjukdom än de med lägst antal hjärnstimulerande aktiviteter, oberoende av fysisk aktivitet. Studien visade också att de med högst fysisk aktivitet hade 52 procent lägre risk att utveckla demens orsakad av kärlsjukdomar i hjärnan, oberoende av hur mentalt aktiva de varit.

– Detta visar ännu en gång att det finns många möjligheter att förebygga demens och att det kan vara lika viktigt att satsa på kulturella aktiviteter som på fysisk aktivitet för att bibehålla ett hälsosamt åldrande. Det är också viktigt att komma ihåg att det inte krävdes någon hög aktivitet för att få en effekt, säger Ingmar Skoog som leder studien.

Studien heter Cognitive and physical activity and dementia: A 44-year longitudinal population study of women.

 

Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 01 april 2019 - 14:20 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår