TEMA Stad för alla

Av Jonas Nilsson


Det har sagts förr, men tål att upprepas: Vi lever allt längre och andelen äldre personer i befolkningen ökar – i Sverige, Norden och världen. Allt fler lever också i städer. Självklart för utvecklingen med sig utmaningar och lika självklart för den med sig kostnader. 

Japp, där rök din nästa skattesänkning. Men alternativet vore värre. (Har också sagts förr. Tål att upprepas.)

Den så kallade demografiska utmaningen gäller hela samhället: Boende, transporter, stadsplanering, omsorg, hälso- och sjukvård. Politik, gemensamma organisationer, företag och individer måste involvera sig. Det gäller att nå ett gemensamt sammanhang, där alla är inkluderade och kan leva aktivt. Önskvärt är också att så långt som möjligt kunna skjuta behovet av vård och omsorg fram­åt – men när behovet uppstår måste även det mötas.

Många städer runt om i världen arbetar strukturerat för att bli en bättre plats att åldras på. Inte minst sker det genom Värdshälsoorganisationen WHO:s nätverk Age-friendly cities and communities. I Sverige är fyra kommuner med i nätverket. Kanske kan följande temasidor inspirera fler att följa, med eller utan deltagande i WHO-nätverket.

En åldersvänlig stad är helt enkelt bra för alla. Både för enskilda individer – i alla åldrar – och för hela samhällen.

Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 01 april 2019 - 14:36 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår