Före 2002

Artiklar från Äldre i Centrum före år 2002 kommer inte att finnas i vårt webbarkiv. Däremot kan du beställa en pappersutgåva av respektive nummer. 

Förteckning över samtliga artiklar i ÄiC mellan åren 1987 och 2007, ladda ned pdf » (42 sid)

Teman 2001

 1. Osynliga, svårupptäckta: Äldre med psykisk ohälsa
 2. Demensvårdens olika sidor
 3. Ålderism – diskriminering av äldre människor
 4. Rehabilitering på rätt kurs

Teman 2000

 1. Vård i livets slut
 2. Våld och hot mot äldre vårdpersonal
 3. Våra sinnen
 4. Forskning pågår

Teman 1999

 1. Gammal i främmande land
 2. Äldres läkemedel
 3. Smärta hos äldre
 4. Medicinskt färdigbehandlad i behov av vård
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 07 september 2009 - 10:03 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår